Majoritatea actelor eliberate de o "autoritate publica", de o institutie care functioneaza sub autoritatea si supravegherea statului pot fi apostilate sau supralegalizate.

Nu pot fi apostilate/supralegalizate actele sub semnatura privata sau traduceri ale acestora.

Pentru a putea fi apostilate / supralegalizate, unele tipuri de acte necesita mai intai a fi vizate prin Ministerul Justiţiei / Ministerul Educației / Ministerul Sănătății / Ministerul Afacerilor Externe / Camera Notarilor Publici (în funcţie de tipul documentului):
 • de exemplu actele de studii se pot supralegaliza prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Ministerul Educaţiei.
 • actele de studii pentru a fi apostilate/supralegalizate în prealabil trebuie vizate la Inspectoratul Şcolar Judeţean (valabil pentru actele de studii preuniversitare: Certificat de absolvire a 8 clase, Diploma Bacalaureat, Diploma / Certificat studii postliceale, Foi matricole aferente etc) sau la Centrul National de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor - CNRED - (în cazul actelor de studii universitare şi postuniversitare: Diploma Licenţă, Diploma Master, Diploma Doctorat, Adeverinţă nominală de înlocuire a diplomei, Foi matricole aferente, Suplimente la diplome, Programa analitică etc).
 • mai mult, vizarea la Inspectorat este posibilă doar dacă actele de studii sunt însoţite de o Adeverinţă de Autenticitate eliberată de şcoala/liceul care a emis actul.
 • actele emise de Ministerul Sănătății (certificate, recomandări) pot fi supralegalizate prin Ministerul Afacerilor Externe doar după ce au fost vizate de către Direcția Juridic și Contencios din cadrul Ministerului Sănătății. Adeverintele medicale trebuie anticipat vizate de către Direcția Județeană de Sănătate.
 • Certificatele de botez/cununie se vizeaza in prealabil prin Ministerul Culturii si Cultelor
 • Adeverintele prin care se atesta vechimea in munca se vizeaza in prealabil de Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale
 • Adeverintele de calificare in diferite meserii se vizeaza in prealabil de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Directia Generala Forta de Munca
 • Certificatele de origine a marfurilor se vizeaza in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti
 • Facturile comerciale se vizeaza in prealabil de Camera de Comert si Industrie a Romaniei din Bucuresti

Autoritatile competente in aplicarea apostilei sunt:
 • Camera Notarilor Publici
 • Tribunalul
 • Institutia Prefectului (Prefectura - prin Biroul Apostila)
Dintre cele mai des intalnite tipuri de documente a caror apostilare / supralegalizare este solicitata se pot enumera urmatoarele:
 • prin intermediul Camerei Notarilor Publici, orice fel de acte emise de notari publici (contracte de vanzare cumparare, donatie, contracte de intretinere, ipoteci, contracte de imprumut, anagajamente de plata, procuri, declaratii, certificari etc)
 • prin intermediul Tribunalului se pot apostila hotarari judecatoresti ramase definitive, procese verbale de adjudecare si alte acte emise de executori judecatoresti, acte emise de Oficiul Registrului Comertului, alte acte emise de institutii aflate sub autoritatea Tribunalului
 • prin intermediul Prefecturii se pot apostila: Certificate de nastere emise dupa 1996, Certificate de casatorie emise dupa 1996, Certificate de deces emise dupa 1996 (actele de stare civila emise inainte de 1996 trebuie preschimbate cu altele de tip nou, international. Preschimbarea se face la oficiile de stare civila care le-au eliberat pe cele vechi)
 • tot prin intermediul Prefecturii se pot apostila Certificate de cazier judiciar eliberate cu cel mult 3 luni in urma, Adeverinte prin care se atesta domiciliul si cetatenia persoanei eliberate de Ministerul de Interne, Acte de studii, Adeverinte medicale, Certificate de botez/cununie, Adeverinte prin care se atesta vechimea in munca, Adeverinte de calificare in diferite meserii, Certificate de origine a marfurilor, Facturi comerciale

Autoritatile competente in aplicarea supralegalizarii sunt:
 • Camera Notarilor Publici pentru acte notariale sub forma înscrisurilor autentice, cu data certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate;
 • Ministerul Justitiei pentru hotărâri judecătoreşti, acte esmise de executori judecatoresti și actele originale emise de Registrul Comerţului sau alte institutii aflate sub autoritatea Tribunalului;
 • Ministerul Afacerilor Externe pentru documentele administrative (acte de stare civila, de studii, de munca etc).
Daca documentul care va intereseaza pe dumneavoastra nu este printre cele enumerate aici, va rugam contactati Agentia Imobiliara TryiT pentru a putea clarifica daca acel document poate fi apostilat / supralegalizat. Vom incerca sa venim in sprijinul dumneavoastra in timp util.