Agentie Imobiliara Vaslui

 

TryiT s.r.l.

Ziua ______________ Luna _______________ 201_

 

ANEXA Nr. _______________ Ora ____________

Cod fiscal 16355085

Nr. ord. Reg. Com. J37 / 281 / 2004

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui

Str Stefan cel Mare nr 91, bl T5-T6, parter

Esplanada superioara a Teatrului de Vara

Cont bancar BRD Iași Super Copou

RO 60 BRDE 240  SV  875179 824 00

tryit2004@yahoo.com

(+4) 0235 315 133

(+4) 0732 139 275

www.tryit.ro

FISA CLIENTULUI

(Informare precontractuala scrisa reciproca, CLIENT-AGENTIE, cu privire la imobil, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri)

anexa la Contractul de intermediere imobiliara nr                           din _________________

 

 

1. CLIENT (Nume, prenume, adresa) ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

reprezentat prin ____________________________________________________________________

2. Tranzactia solicitata de CLIENT ____________________________________________________

3. cu privire la un imobil cu urmatoarele caracteristici dorite de CLIENT:

    Adresa aproximativa a imobilului, pentru a delimita zona de interes: ______________________

    ________________________________________________________________________________        

    Tip imobil cautat1: ________________________________________________________________

   Compus din______________________________________________________________________      

   ________________________________________________________________________________

4. CARACTERISTICI DORITE DE CLIENT CU PRIVIRE LA CONSTRUCTII

        Suprafata utila totala a constructiei _______________________________________________

        Nr nivele (sau etaj/nr nivele pt apartement în blocuri de locuinte) ______________________

        Fundatie (tip/adancime) _________________________________________________________

        Structura _____________________________________________________________________

        Pereti ________________________________________________________________________

        Invelitoare (tigla, eternita, tabla, sindrila, lindab etc) __________________________________

        Anvelopat/izolatie   termica _____________________________________________________

        Nivel de finisare al imobilului ____________________________________________________

        Vechime (an construire) ________________________________________________________

        Data aproximativa a ultimei renovari _____________________________________________

        Stare generala: ________________________________________________________________

        Incalzire (centrala gaz/lemn, soba, retea termoficare, panouri electrice, centrala de bloc,

 panouri solare) ______________________________________________________________

        Aer conditionat ________________________________________________________________

        Instalatii _____________________________________________________________________

        Tamplarie/geamuri (lemn sau PVC sau aluminiu, termopan pe lemn, termopan pe PVC,

        termopan pe aluminiu) _______________________________________________________      

        Usa de la intrare din lemn, metal, pal, PVC _________________________________________

        Usi interior din lemn, metal, pal, PVC ______________________________________________

        Pozitionare fața de punctele cardinale _____________________________________________

        Nr de camere, decomandate sau nu: _______________________________________________

        Nr balcoane deschise/inchise cu tamplarie de... _____________________________________

        Nr bai _______________________________________________________________________

        Confort: _____________________________________________________________________

        Anexe: ______________________________________________________________________

 1. Garaj ______________________________________________________________________

  Magazie ___________________________________________________________________

  Beci _______________________________________________________________________

  Piscina _____________________________________________________________________

  Terasa ______________________________________________________________________

  Foisor ______________________________________________________________________

  Boxa _______________________________________________________________________

  Uscator _____________________________________________________________________

  Fantana _____________________________________________________________________

  Loc de parcare _______________________________________________________________

  Alte constructii cu destinatie speciala ____________________________________________

   

  5. CARACTERISTICI DORITE DE CLIENT CU PRIVIRE LA TEREN

      Categoria: _______________________________________________________________________

      Intravilan/extravilan ______________________________________________________________

      Suprafata _______________________________________________________________________

      Latime __________________________________________________________________________

      Lungime ________________________________________________________________________

      Forma __________________________________________________________________________

      Inclinatie ________________________________________________________________________

      Calitate sol: nisipos, argilos, pietros etc _______________________________________________

      Front stradal _____________________________________________________________________

            Calea de acces este asfaltata/pietruita/betonata/de pamant/neamenajata __________________

     Iluminat stradal ____________________________________________________________

 1.    Utilitati (distanta fața de utilitati )____________________________________________________

     Canalizare/Fosa __________________________________________________________________

     Sursa de apa _____________________________________________________________________

     Imprejmuit cu ____________________________________________________________________

     Regim de construire (constructii usoare și temporare, case/vile, blocuri, industriale,

            neconstruibil) _________________________________________________________________

     Sa fie intocmite (PUG, PUZ, PUD, certificat urbanism, autorizatie de construire etc) __________

            _____________________________________________________________________________

   

 

7. Mobila/dotari (TV, frigider, masina spalat vase/rufe, aspirator, aragaz, cuptor microunde, covoare, perdele, bucatarie mobilata, baie cu ce dotari, paturi, dulapuri, masa, scaune etc) dorite de CLIENT în mod expres (obligatoriu de completat pt inchiriere, optional pt cumparare) _________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

 

8. Preturi:

a) preturile practicate pe piata pentru tipul de imobil ce urmeaza a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informatiilor existente în baza de date a agentiei imobiliare:

 

Categoria zonala conform situarii/adresei

Preturi practicate pe piata

 

Minim:

 

Maxim:

Tip tranzactie solicitat de client3

Pretul orientativ solicitat de CLIENT pentru perfectarea tranzactiei

 

Minim:

 

Maxim:

 

Avans minim pe care este dispus CLIENTUL sa il achite din total pret _________________

__________________________________________________________________________________

 

 

b) Nivelul comisionului practicat de agentia imobiliara (in cifre și litere):  ______________

 __________________________________________________________________________________

 

9. Acte necesare pentru perfectarea tranzactiei:

- acte de proprietate (dupa caz, contracte de vanzare cumparare/donatie/intretinere, titluri de proprietate, certificate de mostenitor, autorizatii de construire, certificate de urbanism, procese verbale de finalizare lucrari, hotarari definitive ale unor instante de judecata, acte de dezmembrare/alipire, acte de partaj, dovada achitare rest de pret/sulta etc).

- schite cadastrale;

- incheiere de intabulare și extras de carte funciara de informare

- pentru cetateni, acte de stare civila (carti de identitate, certificate de nastere, certificat de casatorie, hotarari ale unor instante de judecata cu privire la divort)

- pentru societati comerciale, certificat de inmatriculare, statut/act constitutiv, hotarare de infiintare, certificat constatator de la Registrul Comertului, hotarari ale Adunarii Generale ale Asociatilor sau ale Consiliului de Administrare, carti de identitate reprezentanti

- certificat fiscal eliberat de Primarie

- adeverinte/adrese eliberate de Primarie

- alte acte, functie de situatia concreta a imobilului și de legea aplicabila la momentul tranzactie.

 

10. nivelul estimativ al costurilor ce urmeaza sa fie suportate de catre CLIENT și TERTUL-PARTENER pentru obtinerea documentelor necesare și pentru incheierea contractului final de vanzare/inchirire (perfectarii tranzactiei): achitarea la zi a impozitelor, extras de autentificare intre 40 și 200 lei de fiecare imobil, taxe notariale intre 1% și 2% (dar nu mai putin de 300 lei) din pret +TVA, intabulare intre 0,15% și 0,5% din pret (dar nu mai putin de 60 lei de fiecare imobil), impozit intre 2% și 3% din pret  în cazul vanzarii, sau impozit 16% din pret în cazul chiriei+cota 5,5% CASS daca este cazul.

 

11. Costul serviciilor oferite de AGENTIE CLIENTULUI

 

Valoarea unui punct este de ______________ lei

 

Nr

Servicii oferite

Pret

(NU include TVA)

1

Acordarea de consultanta verbala în vederea evaluarii imobilului, conditiilor pietei, conditiilor de contractare, explicarea unor termeni, prezentarea AGENTIEI și a serviciilor oferite, discutarea contractului AGENTIE-CLIENT și a “Fisei clientului” etc

TERMEN de efectuare: anterior semnarii contractului și oricand la cerere

gratuit

2

Analiza documentelor oferite de CLIENT în scopul edificarii AGENTIEI asupra tranzactiei solicitate de CLIENT și intocmirea dosarului CLIENTULUI

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor

100 puncte

3

Pastrarea dosarului CLIENTULUI pe toata durata contractului plus anii de la data incetarii contractului pana la cel de al 4-lea (patrulea) an ulterior incetarii contractului

TERMEN de efectuare: permanent perioada amintita

40 puncte

4

Distrugerea dosarului CLIENTULUI pe parcursul celui de al 4-lea (patrulea) an ulterior incetarii contractului

25 puncte

5

Reanalizarea documentelor oferite de CLIENT în cazul în care apar modificari ale situatiei sale (juridice sau fizice, de drept sau de fapt, precum punere sub interdictie, faliment etc)

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor doveditoare

50 puncte/operatiune

6

Creare cont online de acces la baza de date de imobile

TERMEN de efectuare: cinci zile lucratoare de la semnara contractului CLIENT-AGENTIE

85 puncte

7

Selectarea de proprietati care să corespundă solicitarii clientului și prezentarea acestora CLIENTULUI prin transmitere pe email a link-urilor către paginile web de prezentare a imobilelor

250 puncte

8

Dialog pe tema imobilelor solicitate de CLIENT, prezentarea  informatiilor cuprinse în “Fisa Imobilului” insotita de completarea și semnarea Anexei intitulata “Fisa Prezentarilor și Vizionarilor Efectuate”

200 puncte

9

Vizitarea imobilelor solicitate de CLIENT, plata deplasarii fiind achitata în avans

TERMEN de efectuare: permanent

50 lei/vizita pt în intravilan mun. Vaslui și suburbii, 100 lei/vizita în rest, fara a parasi carosabilul

10

Ofertare directa catre TERTI-PARTENERI selectati în mod expres de AGENTIE sau CLIENT

TERMEN de efectuare: permanent

150 puncte/an

11

intocmirea mapei cuprinzand documentele necesare perfectarii tranzactiei și prezentarea acesteia notarului public (CLIENTUL va suporta costul eventualelor documente necesare și care nu se regasec deja la dosarul CLIENTULUI)

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la solicitarea scrisa și depunerea tuturor actelor necesare

25 puncte

12

Asistarea CLIENTULUI la cerere în negocierea clauzelor, conditiilor și pretului la care se va realiza tranzactia (raspunderea pentru toate aceste aspecte apartine CLIENTULUI)

TERMEN de efectuare: permanent

gratuit

13

Asistarea CLIENTULUI pe parcursul indeplinirii procedurilor pentru perfectarea tranzactiei și pentru autentificarea actului de vanzare-cumparare sau inchiriere

TERMEN de efectuare: permanent

gratuit

14

redactarea antecontractului de vanzare-cumparare/chirie intre CLIENT și TERTUL-PARTENER sub semnatura privata

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la solicitarea scrisa

50 puncte

15

Stergerea CLIENTULUI din baza de date de cereri de cumparare/inchiriere a AGENTIEI

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la perfectarea tranzactiei

25 puncte

 

Alte servicii solicitate de CLIENT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Pretul pentru aceste servicii se va achita doar daca: tranzactia solicitata de CLIENT NU se va perfecta din culpa CLIENTULUI, sau daca CLIENTUL rezilieaza un eventual acord incheiat cu un TERT-PARTENER găsit de AGENTIE, sau daca CLIENTUL isi incalca obligatiile asumate conform contractului incheiat cu AGENTIA, sau daca CLIENTUL rezilieaza în mod unilateral contractul inainte de ajungerea sa la termen (atat pe durata initiala a contractului, cat și a prelungirilor succesive), sau în alte conditii prevazute în contractul incheiat intre AGENTIE și CLIENT, fiind costuri suportate de AGENTIE și pt care CLIENTUL recunoaste AGENTIEI dreptul la recuperarea lor. În cazul în care intre CLIENT și un TERT-PARTENER are loc perfectarea tranzactiei CLIENTUL datoreaza AGENTIEI doar comisionul calculat conform contractului, costul serviciilor enuntate fiind suportat de AGENTIE din acest comision, cu exceptia costului deplasarilor efectuate în scop de vizionare imobile conform Anexei la prezentul contract intitulata “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE” care daca depaseste valoarea comisionului, CLIENTUL este tinut sa achite și diferenta în plus. În cazul în care contractul ajunge la termenul de finalizare fara a fi perfectata tranzactia, iar CLIENTUL nu are nici o culpa datorita careia sa nu se fi putut perfecta tranzactia,  CLIENTUL NU datoreaza AGENTIEI nici o plata dintre cele enuntate conform prezentei anexe, cu exceptia costului deplasarilor efectuate în scop de vizionare imobile conform Anexei la prezentul contract intitulata “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE” care trebuie achitate în orice situatie.

12. CLIENTUL declara pe proprie raspundere ca nu a ascuns alte informatii de natura a influenta perfectarea tranzactiei, și ca a furnizat toate informatiile de natura a influenta contractul dintre AGENTIE și CLIENT, sau perfectarea tranzactiei solicitate.

 

 

 

AGENTIE       CLIENT

Reprezentant legal:____________________  Reprezentant legal:____________________

 

Semnatura ___________________________ Semnatura ___________________________

 

Data _______________________________  Data _______________________________

 

 

 

 

1Teren, sau casa unifamiliala+teren sau apartament sau spatiu comercial sau hala industriala etc

3Se va trece și aici, tipul tranzactiei solicitate, vanzare sau chirie