Agentie Imobiliara Vaslui

 

TryiT s.r.l.

Ziua ______________ Luna _______________ 201_

 

ANEXA Nr. _______________ Ora ____________

Cod fiscal 16355085

Nr. ord. Reg. Com. J37 / 281 / 2004

Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui

Str Stefan cel Mare nr 91, bl T5-T6, parter

Esplanada superioara a Teatrului de Vara

Cont bancar BRD Iași Super Copou

RO 60 BRDE 240  SV  875179 824 00

tryit2004@yahoo.com

(+4) 0235 315 133

(+4) 0732 139 275

www.tryit.ro

FISA IMOBILULUI

(Informare precontractuala scrisa reciproca, CLIENT-AGENTIE, cu privire la IMOBIL, tranzactie, comison, servicii oferite de AGENTIE și costuri)

 

anexa la Contractul de intermediere imobiliara nr                           din _________________

 

1. CLIENT (Nume, prenume, adresa) ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________

reprezentat prin ____________________________________________________________________

 

2. Tranzactia solicitata de CLIENT ____________________________________________________

 

3. cu privire la IMOBILUL:

    Adresa imobil: __________________________________________________________              __

    Nr cadastral: _____________________ Carte Funciara _________________________               __

    Inscris în registrul de transcriptiuni și inscriptiuni______________________________________

    Proprietatea _____________________________________________________________________

    Dobandit prin ___________________________________________________________________

       conform act nr _________________________________________________________________

        ______________________________________________________________________________

    Amenintari cu privire la dreptul de proprietate ________________________________________

    ________________________________________________________________________________

    Sarcini __________________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________________

    Vicii (de natura juridica sau structurala a bunului)______________________________________

    ________________________________________________________________________________

 

   Regim juridic de protecție, Zona protejata, legi speciale _____________________________

   _________________________________________________________________________________

    Tip imobil1: ____________________________________________________________________  _

    Compus din_________________________________________________________________       _

                                                                                                                                                             

 

4. DATE DESPRE CONSTRUCTII

        Suprafata utila totala a constructiei _______________________________________________

        Suprafata construita la sol2 ______________________________________________________

        Suprafata construita totala ______________________________________________________

        Nr nivele (sau etaj/nr nivele pt apartement în blocuri de locuinte) ______________________

        Fundatie (tip/adancime) _________________________________________________________

        Structura _____________________________________________________________________

        Pereti ________________________________________________________________________

        Invelitoare (tigla, eternita, tabla, sindrila, lindab etc) __________________________________

        Anvelopat/izolatie   termica ______________________________________________________

        Nivel de finisare al imobilului _____________________________________________________

        Finisaje exterioare ______________________________________________________________

        Finisaje interioare ______________________________________________________________

        Vechime (an construire) _________________________________________________________

        Data ultimei renovari ___________________________________________________________

        Stare generala: ________________________________________________________________

        Incalzire (centrala gaz/lemn, soba, retea termoficare, panouri electrice, centrala de bloc,

 panouri solare) _____________________________________________________________

        Aer conditionat _______________________________________________________________

        Instalatii _____________________________________________________________________

        Tamplarie/geamuri (lemn sau PVC sau aluminiu, termopan pe lemn, termopan pe PVC,

  termopan pe aluminiu) _______________________________________________________

        Usa de la intrare din lemn, metal, pal, PVC _________________________________________

        Usi interior din lemn, metal, pal, PVC ______________________________________________

        Pozitionare fața de punctele cardinale _____________________________________________

        Nr de camere, decomandate sau nu: _______________________________________________

        Inaltime camere _______________________________________________________________

        Nr balcoane deschise/inchise cu tamplarie de... _____________________________________

        Nr bai _______________________________________________________________________

        Confort: _____________________________________________________________________

        Anexe: ______________________________________________________________________

 1. Garaj ______________________________________________________________________

  Magazie ___________________________________________________________________

  Beci _______________________________________________________________________

  Piscina _____________________________________________________________________

  Terasa ______________________________________________________________________

  Foisor ______________________________________________________________________

  Boxa _______________________________________________________________________

  Uscator _____________________________________________________________________

  Fantana _____________________________________________________________________

  Loc de parcare _______________________________________________________________

  Alte constructii cu destinatie speciala ____________________________________________

   

  5. DATE REFERITOARE LA TEREN

      Categoria: _______________________________________________________________________

      Intravilan/extravilan ______________________________________________________________

      Suprafata _______________________________________________________________________

      Latime __________________________________________________________________________

      Lungime ________________________________________________________________________

      Forma __________________________________________________________________________

      Inclinatie ________________________________________________________________________

      Calitate sol: nisipos, argilos, pietros etc _______________________________________________

      Front stradal _____________________________________________________________________

            Calea de acces este asfaltata/pietruita/betonata/de pamant/neamenajata ___________________

    Iluminat stradal __________________________________________________________________

 1.     Utilitati (distanta fața de utilitati )___________________________________________________

      Canalizare/Fosa __________________________________________________________________

      Sursa de apa _____________________________________________________________________

      Imprejmuit cu ____________________________________________________________________

      Regim de construire (constructii usoare și temporare, case/vile, blocuri, industriale,

          neconstruibil) __________________________________________________________________

      CLIENTUL detine (PUG, PUZ, PUD, certificat urbanism, autorizatie de construire etc) ________

            _____________________________________________________________________________

            VECINI: N ______________________________________, E _____________________________

In imobil locuiesc _______________________________ Persoane

Se va preda catre TERTUL-PARTENER în termen de ________________________________

Vor ramane în imobil urmatoarele corpuri de mobila/dotari (TV, frigider, masina spalat vase/rufe, aspirator, aragaz, cuptor microunde, covoare, perdele, bucatarie mobilata, baie cu ce dotari, paturi, dulapuri, masa, scaune etc, obligatoriu de completat pt inchiriere, optional pt vanzare) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 

7. Deficiente și inconveniente cunoscute sau pe care în mod rezonabil ar fi trebuit sa le cunoasca CLIENTUL:

    Surse de zgomot _________________________________________________________________

    Umezeala _______________________________________________________________________

    Poluare _________________________________________________________________________

    Miros __________________________________________________________________________

    Pericol de inundatii, prabusiri, alunecari, surpari _______________________________________

    Sol coroziv ______________________________________________________________________

    Organizarea în apropiere a unor manifestari populare periodice __________________________

    Istoricul terenului sau al cladirii _____________________________________________________

    Strabatut de (conducata de gaz sau de apa magistrala sau simpla, cabluri de inalta tensiune,

 emanatii de gaz etc) __________________________________________________________

    Posibile dezavantaje ale vecinatatilor ________________________________________________

    Mucegai ________________________________________________________________________

    Structuri de lemn afectate de putregai ________________________________________________

    Daunatori (soareci, insecte etc) ______________________________________________________

    Inundatii ________________________________________________________________________

    Incendii _________________________________________________________________________

    Vandalisme ______________________________________________________________________

    Alte informatii ___________________________________________________________________

 

8. Preturi:

a) preturile practicate pe piata pentru tipul de imobil ce urmeaza a face obiectul intermedierii imobiliare, conform informatiilor existente în baza de date a agentiei imobiliare:

Categoria zonala conform situarii/adresei

Preturi practicate pe piata

 

Minim:

 

Maxim:

Tip tranzactie solicitat de client3

Pretul orientativ solicitat de proprietar pentru perfectarea tranzactiei

 

Minim:

 

Maxim:

 

Avans minim solicitat de CLIENT din total pret ______________________________________

 

b) Nivelul comisionului practicat de agentia imobiliara (in cifre și litere):  ______________

 __________________________________________________________________________________

 

9. Acte necesare pentru perfectarea tranzactiei:

- acte de proprietate (dupa caz, contracte de vanzare cumparare/donatie/intretinere, titluri de proprietate, certificate de mostenitor, autorizatii de construire, certificate de urbanism, procese verbale de finalizare lucrari, hotarari definitive ale unor instante de judecata, acte de dezmembrare/alipire, acte de partaj, dovada achitare rest de pret/sulta etc.) dupa cum a fost prezentat și la punctul 3 al prezentei Anexe.

- schite cadastrale;

- incheiere de intabulare și extras de carte funciara de informare

- pentru cetateni, acte de stare civila (carti de identitate, certificate de nastere, certificat de casatorie, hotarari ale unor instante de judecata cu privire la divort)

- pentru societati comerciale, certificat de inmatriculare, statut/act constitutiv, hotarare de infiintare, certificat constatator de la Registrul Comertului, hotarari ale Adunarii Generale ale Asociatilor sau ale Consiliului de Administrare, carti de identitate reprezentanti

- certificat fiscal eliberat de Primarie

- adeverinte/adrese eliberate de Primarie

- alte acte, functie de situatia concreta a imobilului și de legea aplicabila la momentul tranzactie.

10. nivelul estimativ al costurilor ce urmeaza sa fie suportate de catre CLIENT și TERTUL-PARTENER pentru obtinerea documentelor necesare și pentru incheierea contractului final de vanzare/inchirire (perfectarii tranzactiei): achitarea la zi a impozitelor, extras de autentificare intre 40 și 200 lei de fiecare imobil, taxe notariale intre 1% și 2% (dar nu mai putin de 300 lei) din pret +TVA, intabulare intre 0,15% și 0,5% din pret (dar nu mai putin de 60 lei de fiecare imobil), impozit intre 2% și 3% din pret  în cazul vanzarii, sau impozit 16% din pret în cazul chiriei+cota 5,5% CASS daca este cazul.

 

11. Costul serviciilor oferite de AGENTIE CLIENTULUI:

 

Valoarea unui punct este de ______________ lei

 

Nr

Servicii oferite

Pret

(NU include TVA)

1

Acordarea de consultanta verbala în vederea evaluarii imobilului, conditiilor pietei, conditiilor de contractare, explicarea unor termeni, prezentarea AGENTIEI și a serviciilor oferite, discutarea contractului AGENTIE-CLIENT și a “Fisei imobilului” etc

TERMEN de efectuare: anterior semnarii contractului și oricand la cerere

gratuit

2

Analiza documentelor oferite de CLIENT în scopul edificarii AGENTIEI asupra tranzactiei solicitate de CLIENT și intocmirea dosarului CLIENTULUI

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor cu privire la imobil

100 puncte

3

Pastrarea dosarului CLIENTULUI pe toata durata contractului plus anii de la data incetarii contractului pana la cel de al 4-lea (patrulea) an ulterior incetarii contractului

TERMEN de efectuare: permanent perioada amintita

40 puncte

4

Distrugerea dosarului CLIENTULUI pe parcursul celui de al 4-lea (patrulea) an ulterior incetarii contractului

25 puncte

5

Reanalizarea documentelor oferite de CLIENT în cazul în care apar modificari ale situatiei CLIENTULUI sau IMOBILULUI (juridice sau fizice, inclusiv sarcini, vicii etc)

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor doveditoare

100 puncte/operatiune

6

Fotografiere și filmarea IMOBILULUI

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului

100 puncte

7

Generarea unui text de prezentare a imobilului

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului

50 puncte

8

Expunerea IMOBILULUI pe siteul propriu al AGENTIEI

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului

40 puncte afisarea initiala și 10 puncte/an gazduire

9

Expunerea IMOBILULUI pe pagini specializate de internet, la alegerea AGENTIEI (minim 2 website-uri) sau propuse de CLIENT. CLIENTUL va suporta eventualul pret solicitat de operatorii website-urilor propuse de acesta. CLIENTUL propune urmatoarele website-uri:

TERMEN de efectuare: permanent

100 puncte/an

10

Expunere IMOBIL în publicatii locale, la alegerea AGENTIEI

TERMEN de efectuare: permanent,  minim 4 anunturi pe luna

150 puncte/an

11

Ofertare directa catre TERTI-PARTENERI selectati în mod expres de AGENTIE, la libera alegere a AGENTIEI

TERMEN de efectuare: permanent

150 puncte/an

12

Cheltuile cu deplasarea la/de la IMOBIL în vederea identificarii initiale a acestuia

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului

20 puncte

13

intocmirea mapei cuprinzand documentele necesare perfectarii tranzactiei și prezentarea acesteia notarului public (CLIENTUL va suporta costul eventualelor documente necesare și care nu se regasec deja la dosarul CLIENTULUI)

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la solicitarea scrisa și depunerea tuturor actelor necesare

25 puncte

14

Asistarea CLIENTULUI la cerere în negocierea clauzelor, conditiilor și pretului la care se va realiza tranzactia (raspunderea pentru toate aceste aspecte apartine CLIENTULUI)

TERMEN de efectuare: permanent

gratuit

15

Redactarea antecontractului de vanzare-cumparare/chirie intre CLIENT și TERTUL-PARTENER sub semnatura privata

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la solicitarea scrisa

50 puncte

16

Asistarea CLIENTULUI pe parcursul indeplinirii procedurilor pentru perfectarea tranzactiei și pentru autentificarea actului de vanzare-cumparare sau inchiriere

TERMEN de efectuare: permanent

gratuit

17

Stergerea IMOBILULUI de pe siteul propriu al AGENTIEI

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la perfectarea tranzactiei

20 puncte

18

Stergerea IMOBILULUI de pe paginile specializate de internet pe care a fost promovat

TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la perfectarea tranzactiei

30 puncte

19

Alte servicii solicitate de CLIENT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Pretul pentru aceste servicii se va achita doar daca: tranzactia solicitata de CLIENT NU se va perfecta din culpa CLIENTULUI, sau daca CLIENTUL rezilieaza un eventual acord incheiat cu un TERT-PARTENER găsit de AGENTIE, sau daca CLIENTUL isi incalca obligatiile asumate conform contractului incheiat cu AGENTIA, sau daca CLIENTUL rezilieaza în mod unilateral contractul inainte de ajungerea sa la termen (atat pe durata initiala a contractului, cat și a prelungirilor succesive), sau în alte conditii prevazute în contractul incheiat intre AGENTIE și CLIENT, fiind costuri suportate de AGENTIE și pt care CLIENTUL recunoaste AGENTIEI dreptul la recuperarea lor. În cazul în care intre CLIENT și un TERT-PARTENER are loc perfectarea tranzactiei CLIENTUL datoreaza AGENTIEI doar comisionul calculat conform contractului, costul serviciilor enuntate fiind suportat de AGENTIE din acest comision. În cazul în care contractul ajunge la termenul de finalizare fara a fi perfectata tranzactia, iar CLIENTUL nu are nici o culpa datorita careia sa nu se fi putut perfecta tranzactia,  CLIENTUL NU datoreaza AGENTIEI nici o plata dintre cele enuntate conform prezentei anexe.

12. CLIENTUL declara pe proprie raspundere ca nu a ascuns alte informatii cu privire la imobil, dreptul sau de proprietate asupra imobilului, starea imobilului, inclusiv vicii sau sarcini asupra imobilului, și ca a furnizat toate informatiile de natura a influenta contractul dintre AGENTIE și CLIENT, sau de natura a influenta perfectarea tranzactiei solicitate.

 

CLIENTUL declara în mod expres ca acorda AGENTIEI dreptul de a prezenta informatiile cuprinse în prezenta Anexa intitulata “Fisa Imobilului” catre orice potentiali TERTI-PARTENERI la libera alegere a AGENTIEI.

 

 

AGENTIE      CLIENT

Reprezentant legal:____________________  Reprezentant legal:____________________

 

Semnatura ___________________________ Semnatura __________________________

 

Data _______________________________  Data _______________________________

 

 

 

 

 

1Teren, sau casa unifamiliala+teren sau apartament sau spatiu comercial sau hala industriala etc

2Se va descrie individual fiecare constructie: C1=...,, C2=.....etc;

3Se va trece și aici, tipul tranzactiei solicitate, vanzare sau chirie