Agentia Imobiliara TryiT ofera celor ce doresc sa cumpere sau sa ia cu chirie un imobil o gama larga de servicii.


Serviciile oferite de Agentia Imobiliara TryiT sunt optimizate in sensul gasirii unui imobil corespunzator asteptarilor clientului si a cautarii de terti-parteneri in vederea perfectarii tranzactiei solicitate de client:
 • Acordarea de consultanta verbala în vederea evaluarii imobilului, conditiilor pietei, conditiilor de contractare, explicarea unor termeni, prezentarea AGENTIEI și a serviciilor oferite, discutarea contractului AGENTIE-CLIENT și a “Fisei clientului” etc
  TERMEN de efectuare: anterior semnarii contractului și oricand la cerere
 • Analiza documentelor oferite de CLIENT în scopul edificarii AGENTIEI asupra tranzactiei solicitate de CLIENT și intocmirea dosarului CLIENTULUI
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor
 • Pastrarea dosarului CLIENTULUI pe toata durata contractului plus anii de la data incetarii contractului pana la cel de al 4-lea (patrulea) an ulterior incetarii contractului
  TERMEN de efectuare: permanent perioada amintita
 • Distrugerea dosarului CLIENTULUI pe parcursul celui de al 4-lea (patrulea) an ulterior incetarii contractului
 • Reanalizarea documentelor oferite de CLIENT în cazul în care apar modificari ale situatiei sale (juridice sau fizice, de drept sau de fapt, precum punere sub interdictie, faliment etc)
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor doveditoare
 • Creare cont online de acces la baza de date de imobile
  TERMEN de efectuare: trei zile lucratoare de la semnarea contractului CLIENT-AGENTIE
 • Selectarea de proprietati care să corespundă solicitarii clientului și prezentarea acestora CLIENTULUI prin transmitere pe email a link-urilor către paginile web de prezentare a imobilelor
 • Dialog pe tema imobilelor solicitate de CLIENT, prezentarea informatiilor cuprinse în “Fisa Imobilului” insotita de completarea și semnarea Anexei intitulata “Fisa Prezentarilor și Vizionarilor Efectuate”
 • Vizitarea imobilelor solicitate de CLIENT, plata deplasarii fiind achitata în avans
  TERMEN de efectuare: permanent
 • Ofertare directa catre TERTI-PARTENERI selectati în mod expres de AGENTIE sau CLIENT
  TERMEN de efectuare: permanent
 • intocmirea mapei cuprinzand documentele necesare perfectarii tranzactiei și prezentarea acesteia notarului public (CLIENTUL va suporta costul eventualelor documente necesare și care nu se regasec deja la dosarul CLIENTULUI)
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la solicitarea scrisa și depunerea tuturor actelor necesare
 • Asistarea CLIENTULUI la cerere în negocierea clauzelor, conditiilor și pretului la care se va realiza tranzactia (raspunderea pentru toate aceste aspecte apartine CLIENTULUI)
  TERMEN de efectuare: permanent
 • Asistarea CLIENTULUI pe parcursul indeplinirii procedurilor pentru perfectarea tranzactiei și pentru autentificarea actului de vanzare-cumparare sau inchiriere
  TERMEN de efectuare: permanent
 • redactarea antecontractului de vanzare-cumparare/chirie intre CLIENT și TERTUL-PARTENER sub semnatura privata (Agentia Imobiliara TryiT recomandata intotdeauna apelarea la serviciile unui notar public in aceasta situatie!)
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la solicitarea scrisa
 • Stergerea CLIENTULUI din baza de date de cereri de cumparare/inchiriere a AGENTIEI
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la perfectarea tranzactiei

*) Pretul pentru aceste servicii se va achita doar daca: tranzactia solicitata de CLIENT NU se va perfecta din culpa CLIENTULUI, sau daca CLIENTUL rezilieaza un eventual acord incheiat cu un TERT-PARTENER găsit de AGENTIE, sau daca CLIENTUL isi incalca obligatiile asumate conform contractului incheiat cu AGENTIA, sau daca CLIENTUL rezilieaza în mod unilateral contractul dintre CLIENT-AGENTIE inainte de ajungerea sa la termen (atat pe durata initiala a contractului, cat și a prelungirilor succesive), sau în alte conditii prevazute în contractul incheiat intre AGENTIE și CLIENT.

In cazul în care intre CLIENT și un TERT-PARTENER are loc perfectarea tranzactiei CLIENTUL datoreaza AGENTIEI doar comisionul calculat conform contractului, costul serviciilor enuntate fiind suportat de AGENTIE din acest comision, cu exceptia costului deplasarilor efectuate în scop de vizionare imobile conform Anexei la contract intitulata “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE” care daca depaseste valoarea comisionului, CLIENTUL este tinut sa achite și diferenta în plus.

In cazul în care contractul ajunge la termenul de finalizare fara a fi perfectata tranzactia, iar CLIENTUL nu are nici o culpa datorita careia sa nu se fi putut perfecta tranzactia, CLIENTUL NU datoreaza AGENTIEI nici o plata dintre cele enuntate conform prezentei anexe, cu exceptia costului deplasarilor efectuate în scop de vizionare imobile conform Anexei la contract intitulata “FISA PREZENTARILOR și VIZIONARILOR EFECTUATE” care trebuie achitate în orice situatie.