Agentia Imobiliara TryiT ofera proprietarilor de imobile care doresc vanzarea sau inchirierea acestora o gama larga de servicii.


Serviciile oferite de Agentia Imobiliara TryiT sunt optimizate in sensul promovarii imobiliare si a cautarii de terti-parteneri in vederea perfectarii tranzactiei solicitate de client:
 • Acordarea de consultanta verbala în vederea evaluarii imobilului, conditiilor pietei, conditiilor de contractare, explicarea unor termeni, prezentarea AGENTIEI și a serviciilor oferite, discutarea contractului AGENTIE-CLIENT si a “Fisei imobilului” etc
  TERMEN de efectuare: anterior semnarii contractului și oricand la cerere
 • Analiza documentelor oferite de CLIENT în scopul edificarii AGENTIEI asupra tranzactiei solicitate de CLIENT și intocmirea dosarului CLIENTULUI
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor cu privire la imobil
 • Pastrarea dosarului CLIENTULUI pe toata durata contractului plus anii de la data incetarii contractului pana la cel de al 4-lea (patrulea) an ulterior incetarii contractului
  TERMEN de efectuare: permanent perioada amintita
 • Distrugerea dosarului CLIENTULUI pe parcursul celui de al 4-lea (patrulea) an ulterior incetarii contractului
 • Reanalizarea documentelor oferite de CLIENT în cazul în care apar modificari ale situatiei CLIENTULUI sau IMOBILULUI (juridice sau fizice, inclusiv sarcini, vicii etc)
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la depunerea documentelor doveditoare
 • Fotografiere și filmarea IMOBILULUI
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului
 • Generarea unui text de prezentare a imobilului
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului
 • Expunerea IMOBILULUI pe siteul propriu al AGENTIEI
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului
 • Expunerea IMOBILULUI pe pagini specializate de internet, la alegerea AGENTIEI (minim 2 website-uri) sau propuse de CLIENT. CLIENTUL va suporta eventualul pret solicitat de operatorii website-urilor propuse de acesta.
  TERMEN de efectuare: permanent
 • Expunere IMOBIL în publicatii locale, la alegerea AGENTIEI
  TERMEN de efectuare: permanent, minim 4 anunturi pe luna
 • Ofertare directa catre TERTI-PARTENERI selectati în mod expres de AGENTIE, la libera alegere a AGENTIEI
  TERMEN de efectuare: permanent
 • Deplasarea la/de la IMOBIL în vederea identificarii initiale a acestuia
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la semnarea contractului
 • intocmirea mapei cuprinzand documentele necesare perfectarii tranzactiei și prezentarea acesteia notarului public (CLIENTUL va suporta costul eventualelor documente necesare și care nu se regasec deja la dosarul CLIENTULUI)
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la solicitarea scrisa și depunerea tuturor actelor necesare
 • Asistarea CLIENTULUI la cerere în negocierea clauzelor, conditiilor și pretului la care se va realiza tranzactia (raspunderea pentru toate aceste aspecte apartine CLIENTULUI)
  TERMEN de efectuare: permanent
 • Redactarea antecontractului de vanzare-cumparare/chirie intre CLIENT și TERTUL-PARTENER sub semnatura privata (Agentia Imobiliara TryiT recomanda intotdeauna folosirea serviciilor unui notar public in acest scop!)
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la solicitarea scrisa
 • Asistarea CLIENTULUI pe parcursul indeplinirii procedurilor pentru perfectarea tranzactiei și pentru autentificarea actului de vanzare-cumparare sau inchiriere
  TERMEN de efectuare: permanent
 • Stergerea IMOBILULUI de pe siteul propriu al AGENTIEI
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la perfectarea tranzactiei
 • Stergerea IMOBILULUI de pe paginile specializate de internet pe care a fost promovat
  TERMEN de efectuare: 5 zile lucratoare de la perfectarea tranzactiei

*) Pretul pentru aceste servicii se va achita doar daca: tranzactia solicitata de CLIENT NU se va perfecta din culpa CLIENTULUI, sau daca CLIENTUL rezilieaza un eventual acord incheiat cu un TERT-PARTENER găsit de AGENTIE, sau daca CLIENTUL isi incalca obligatiile asumate conform contractului incheiat cu AGENTIA, sau daca CLIENTUL rezilieaza în mod unilateral contractul cu Agentia Imobiliara TryiT inainte de ajungerea sa la termen (atat pe durata initiala a contractului, cat și a prelungirilor succesive), sau în alte conditii prevazute în contractul incheiat intre AGENTIE și CLIENT.

In cazul în care intre CLIENT și un TERT-PARTENER are loc perfectarea tranzactiei CLIENTUL datoreaza AGENTIEI doar comisionul calculat conform contractului, costul serviciilor enuntate fiind suportat de AGENTIE din acest comision.

In cazul în care contractul ajunge la termenul de finalizare fara a fi perfectata tranzactia, iar CLIENTUL nu are nici o culpa datorita careia sa nu se fi putut perfecta tranzactia, CLIENTUL NU datoreaza AGENTIEI nici o plata dintre cele enuntate conform prezentei anexe.